Polskie Mistrzostwa Stylizacji Brwi

Polskie Mistrzostwa Stylizacji Brwi

Rejestracja

Uczestnik

Zakończenie rejestracji 21.09.2019 10:00

Opis wydarzenia
POLSKIE MISTRZOSTWA STYLIZACJI BRWI – Perfect Brows | 22.09.2019 r.
 Pierwsza edycja Polskich Mistrzostw Stylizacji Brwi odbędzie się 22 września 2019 podczas targów BEAUTY FORUM, w Centrum Targowo-Kongresowym GLOBAL EXPO w Warszawie na ul. Modlińskiej 6D. Mistrzostwa odbywają się na wydzielonym terenie. Do udziału zostanie dopuszczona ograniczona liczba osób (10 uczestników). Pomysłodawcą mistrzostw jest Eyebar Academy.

TEMAT
Tematem przewodnim pierwszej edycji Polskich Mistrzostw Stylizacji Brwi są perfekcyjnie wystylizowane brwi – Perfect Brows.

ZGŁOSZENIE
Dopuszczonych do konkursu będzie łącznie 10 uczestników, którzy zostaną wyłonieni przez jury w drodze półfinału oraz zostaną poinformowani droga e-mailową. Wpis na listę kandydatów następuje po wypełnieniu i przesłaniu elektronicznego zgłoszenia i po przesłaniu dokumentu (Certyfikat lub Dyplom) potwierdzającego kwalifikacje w zakresie stylizacji brwi, a także po przesłaniu dokumentacji zdjęciowej. Wyłonionych 10 finalistów jest zobowiązanych do uiszczenia bezzwrotnej opłaty uczestnictwa w wysokości 100 zł na konto: ING Bank Śląski O/Warszawa nr 70 1050 1025 1000 0023 0849 7755 z dopiskiem „Mistrzostwa Stylizacji Brwi”. Dokumentację należy przesłać drogą mailową na adres mistrzostwa@health-and-beauty.com.pl (uwaga: zdjęcia prac należy dosłać drogą pocztową  - wywołane w formacie min. A5  - i elektroniczną). 

W mistrzostwach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, posiadające obywatelstwo polskie, kartę stałego pobytu lub Kartę Polaka. Po zakwalifikowaniu uczestnika do półfinału, nie ma możliwości przekazania udziału osobie trzeciej. W razie rezygnacji uczestnika jury wyłoni osobę spośród pozostałych zgłoszonych kandydatów.

Należy dosłać następujące zdjęcia jednej wybranej stylizacji brwi  (w sumie 10 zdjęć)

·           Zdjęcia przed wykonaniem stylizacji brwi:

·      cała twarz: 1 zdjęcie – otwarte oczy; 1 zdjęcie – oczy zamknięte

·      zamknięte oczy od przodu: 1 zdjęcie – prawe oko zbliżenie; 1 zdjęcie – lewe oko zbliżenie;

·      otwarte oczy od przodu: 1 zdjęcie – dwoje oczu; 

 ·           Zdjęcia po wykonaniu stylizacji brwi:

·      cała twarz: 1 zdjęcie – otwarte oczy; 1 zdjęcie – oczy zamknięte

·      zamknięte oczy od przodu: 1 zdjęcie – prawe oko zbliżenie; 1 zdjęcie – lewe oko zbliżenie;

·      otwarte oczy od przodu: 1 zdjęcie – dwoje oczu; 

Uwaga: należy zadbać o odpowiednią ostrość zdjęć, zdjęcia nieostre nie będą podlegały ocenie.

Wzór jak przygotować zdjęcia jednej wybranej stylizacji można znaleźć TUTAJ

 

KRYTERIA/ZADANIE do wykonania podczas finału Mistrzostw
Uczestnicy w ciągu 45 minut powinni wykonać stylizację brwi:

·         regulację wybraną dostępną  techniką

·         koloryzację za pomocą dostępnych produktów do farbowania

·         odpowiednio wykończyć stylizację brwi ogólnodostępnymi na rynku produktami

Podczas Mistrzostw można wykonać pracę tylko na jednej modelce. Zakazane jest wykonanie makijażu permanentnego, makijażu oczu, wykonanie stylizacji w barwach innych niż naturalne.

Wymagania dotyczące modelki:

·         modelka nie może mieć wykonanego makijażu permanentnego  - modelki z makijażem permanentnym będą dyskwalifikowane (dotyczy całej twarzy)

·         modelka nie może mieć makijażu (dot. oczu) – np. brak maskary lub eyelinera

·         brwi modelki nie mogą być wcześniej wystylizowane lub pofarbowane

·         modelka nie może mieć sztucznych rzęs

Podczas stylizacji nie wolno stosować żadnych elementów dekoracyjnych ani szablonów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak predyspozycji modelki do wykonania zabiegu. Uczestnik jest zobowiązany stawić się na mistrzostwa wraz ze swoją modelką. Modelka powinna być pełnoletnia.
Każdy uczestnik pracuje na własnej modelce, uczestnicy pracują na własnych materiałach i narzędziach. Uczestnik winien zabrać własną lampę oświetleniową. Organizator zapewnia fotel, gniazdko elektryczne oraz stolik.

Uwaga: 

·         ilość miejsc w finale jest ograniczona do 10 uczestników,

·         każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wszystkich materiałów zdjęciowych i filmowych do celów promocyjnych i redakcyjnych,

·         jury może wyłonić jednego laureata mistrzostw dwóch lub trzech laureatów, zajmujących odpowiednio 1, 2 i 3 miejsce.


OCENA
Jury będzie oceniać prace pod kątem następujących kryteriów: 

·         dopasowanie kształtu brwi do kształtu twarzy modelki

·         ocena początkowa stanu naturalnych brwi – uwzględnienie stopnia trudności

·         kształt brwi – początek, wzniesienie i zakończenie

·         proporcja brwi

·         symetria brwi

·         dopasowanie koloryzacji brwi do typu urody modelki

·         dopasowanie stopnia zabarwienia brwi

·         wykończenie stylizacji

·         stan skóry wokół brwi po zakończonej stylizacji

·         ogólne wrażenia efektu końcowego

·         higienę i czystość miejsca pracy 


NAGRODY
 Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat, potwierdzający udział w Mistrzostwach Stylizacji Brwi – Perfect Brows. Zwycięzcy (miejsca 1-3) otrzymają atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów mistrzostw. 

POZOSTAŁE WARUNKI
 Zgłoszenie do Polskich Mistrzostw Stylizacji Brwi jest jednoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa. Uczestnicy powinni być ubrani neutralnie (brak nadruków reklamowych). Wszystkie materiały zdjęciowe oraz filmowe realizowane podczas mistrzostw organizator będzie wykorzystywać do celów promocyjnych a także redakcyjnych. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Health and Beauty Media Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Królowej Marysieńki 9/10, na potrzeby przeprowadzenia mistrzostw, wyłonienia jego/ich zwycięzców, ogłoszenia wyników i doręczenia nagród zwycięzcom, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. nr 101 z 2002 r., poz. 926, z pózn. zm.). W przypadku nagrodzenia pracy uczestnika w konkursie, wyraża on zgodę na opublikowanie na łamach czasopisma BEAUTY FORUM i na stronie Organizatora www.beauty-forum.com.pl oraz www.beauty-fairs.com.pl, zdjęć stylizacji/pracy oraz danych osobowych, obejmujących imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania, na liście zwycięzców konkursu/mistrzostw. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu/mistrzostw jest warunkiem udziału w konkursie/mistrzostwach.

 WYKLUCZENIE ROSZCZEŃ
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn od niego niezależnych w tym względem modelki z tytułu nieprawidłowej pracy uczestnika konkursu. 

 Zgłoszenia oraz komplet dokumentacji należy nadsyłać do 16 sierpnia 2019 r.
Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 04.04.2019 10:00
Zakończenie: 22.09.2019 18:00

Targi BEAUTY FORUM, Centrum Targowo-Kongresowe Global EXPO, ul. Modlińska 6D, Warszawa

Strona wydarzenia:
http://jesien.beauty-fairs.com.pl/odwiedzajacy/mistrzostwa/polskie-mistrzostwa-stylizacji-brwi/

Udostępnij znajomym:

Organizator
Health and Beauty Media Sp. z o.o.

ul. Królowej Marysieńki 9/10 02-954 Warszawa

mistrzostwa@health-and-beauty.com.pl
603 776 198
Pokaż mapę...